adbanner

adbanner
Home » , , » ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް މުޅީން މަޑުޖެހިފައި

ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް މުޅީން މަޑުޖެހިފައި

Monday, September 30, 2013 | 10:18 PM

ސެޕްޓެމްބަރ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6 ޖަހައި ކެމްޕޭން ހުއްޓަންޖެހޭ ވަގުތުޖެހުމާ ހަމައަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންކުރުން ހިންނަވަރުގައިވެސް ދިޔައީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކުއެވެ. ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުންވެސް އެބައެއްގެ ޖަގަހަތައް ހެދުމާއި ހުޅުވުމާއި ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ދޮރުންދޮރަށް ހިންގުންފަދަ ހަރަކާތްތައް ބާއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ރަށުތެރޭގައި ދިދަފަތި ދަމައި މެނިފެސްޓޯތައް އިޝްތިހާރުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާންމަސް ނިމުމާއެކު ކެމްޕޭންގެ ޙަރަކާތްތައް އިތުރުވިއެވެ. އިންތިޚާބާ ވަރަށް ގާތްވީފަހުންވެސް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންގ މޭޓުން އަދި ޕާޓީތަކުން އިސް ބޭފުޅުންވެސް ހިންނަވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. ކެމްޕޭންގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެޙަަރަކާތަކަށް ހުއްޓުމެއް، މަޑުޖެހުމެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުން ނިކުތް މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި ވާއިރު، އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގުމުގެ އިތުރުން، ފުރަތަމަ ބުރު ބާޠިލްވެ އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރެވޭ ހީތަކާއެކު ކެމްޕޭން ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލުއުފެދިފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ގޮސްފައިވާ ޓީމުތަކުންވެސް ފެންނަނީ މާޔޫސްކަމެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއިން ތަފާތު ބޮޑު އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިންވެސް ދެވަނަ ބުރަށް ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަންވެސް މިހާރު މަޑުޖެހި ކެމްޕޭންކުރުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ރަށުގައި ތިންހަތަރު ކެމްޕޭންޖަގަހަ ހަދާފައިވިޔަސް، އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ މިހާރު ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާގޮތުން އެމްޑީޕީއަށް މިއީ ފަސޭހަ ވަގުތަކަށް ނުވެއެވެ. އެކަން އެމްޑީޕީގެ ހިންނަވަރު ކެމްޕޭން ޓީމުންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ފެނެއެވެ. ރަށުގެތެރެއިން ކެމްޕެއިންގެ ކާރޫބާރޫ ނުފެނުމުގެ އިތުރުން ޖަގަހަތަކުގައިވެސް ކަމެއް ނުހިނގައެވެ. ދެވަނަބުރަށް ހޮވިފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންނަވަރު ޓީމުންވެސް ދެވަނަ ބުރަށް ޑޯރ-ޓު-ޑޯރ ކެމްޕޭން ފެށިނަމަވެސް ކެމްޕެއިން މިހާރު އޮތީ މަޑުޖެހި ހުއްޓިފައެވެ.

ކެމްޕޭންގެ ޙަރަކާތްތައް ދެން ފެށޭނެކަމަށް ދެފަރާތުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުންވެސް ބުނަމުންދަނީ އިންތިޚާބާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނިމުމުންނެވެ.
މި ލިޔުން ހިއްސާކުރައްވާ :

No comments:

Post a Comment

 
Support : Hinnavaru Hiyaa | Ahmed Rasheed | Ziyad Rashad
Copyright © 2011. ހިންނަވަރު ހިޔާ - All Rights Reserved
Template Created by LaNews
Proudly powered by Blogger