adbanner

adbanner
Home » , » ހިންނަވަރު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ

ހިންނަވަރު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ

Saturday, September 7, 2013 | 5:47 PM

ހިންނަވަރުގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ (5 ފޮށި)
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 340، ޕަސެންޓޭޖް 16.5
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 25، ޕަސެންޓޭޖް 1.2
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 529، ޕަސެންޓޭޖް 25.7
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4 މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) 1146، ޕަސެންޓޭޖް 55.6
ބާޠިލު 20
( މިއީ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ ޢަދަދުތަކަކަށް ނުވާތީ ރަސްމީކޮށް އިޢުލާން ކުރެވޭ ނަތީޖާއާ ކުޑަނަމަވެސް ތަފާތެއް އައުން އެކަށީގެންވޭ)

ވޯޓު ފޮށި ނަމްބަރު 4
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 93
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 6
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 143
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4 މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) 307
ބާޠިލު 9

ވޯޓު ފޮށި ނަމްބަރ 1،2،3،5 މި 4 ފޮށީގެ ޖުމްލަ
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 247، ޕަސެންޓޭޖް 16.5
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 19، ޕަސެންޓޭޖް 1.3
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 386، ޕަސެންޓޭޖް 25.8
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4 މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) 839، ޕަސެންޓޭޖް 56.1
ވޯޓު ފޮށި ނަމްބަރ  4 ގެ ނަތީޖާ، އަދި މާލޭގައި ވޯޓުލީ ހިންނަވަރު މީހުންގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ

ވޯޓު ފޮށި ނަމްބަރު 2
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 56
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 3
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 121
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4 މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) 189
ބާޠިލު1

ވޯޓު ފޮށި ނަމްބަރު 1
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 48
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 9
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 101
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4 މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) 207
ބާޠިލު 3

ވޯޓު ފޮށި ނަމްބަރު 3
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 80
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 3
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 62
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4 މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) 206
ބާޠިލު ވޯޓު 1


ވޯޓު ފޮށި ނަމްބަރު 5
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 ޤާސިމް އިބްރާހީމް 80
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު 3
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން 62
ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 4 މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އަންނި) 206
ބާޠިލު ވޯޓު 4

ނޯޓް: ނަތީޖާގައި ޢަދަދުގެ ތަފާތެއް ހުރުން އެކަށީގެންވޭ
މި ލިޔުން ހިއްސާކުރައްވާ :

No comments:

Post a Comment

 
Support : Hinnavaru Hiyaa | Ahmed Rasheed | Ziyad Rashad
Copyright © 2011. ހިންނަވަރު ހިޔާ - All Rights Reserved
Template Created by LaNews
Proudly powered by Blogger