adbanner

adbanner
Home » , » ފަންނު ޕްރީ-ސްކޫލްގެ އާންޓީންނަށް ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ނާންނަފަދަ

ފަންނު ޕްރީ-ސްކޫލްގެ އާންޓީންނަށް ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ނާންނަފަދަ

Sunday, October 6, 2013 | 10:34 PM

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު އެސެމްބްލީގެ ތެރެއިން: ޕްރީ-ސްކޫލް އާންޓީންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް
މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްދޭ ސްކޫލްތަކާއި ޕްރީ-ސްކޫލްތަކުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެވެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފަންނު ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް ނުވަތަ އާންޓީންނަށް މި ދުވަސް ނުވެސް އަންނަ ފަދައެވެ.

ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައިވެސް ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ އިތުރުން، ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ވަނީ ދުވަސްތަކަކަށް ދިގުދެމިގެންދާގޮތަށް ރޭވިފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނުވަތަ މިއަދު ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު ފަންނު ޕްރީ ސްކޫލްގައި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފަންނު ޕްރީ ސްކޫލްގައި  2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސްކޫލްގެ މެނެޖްމަންޓްގެ ފަރާތުން އާންޓީންނަށް ފަރިއްކޮޅެއް އަރުވާފައިވެސް ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުން ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުމާއި ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުން ފާޅުކޮށް ކާޑުފަދަ ތަކެތި ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މިދުވަސް އައި އިރު ސްކޫލްގެ މެނެޖްމަންޓް ރަށުގައި ނެތެވެ. އަދި ސްކޫލަށް މިދުވަސްވަރު ޙާޒިރުވާ މަދު ޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުންވެސް ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. މިހެން ވުމުގެ ސަބަބުން އާންޓީންނަށްވެސް މި ދުވަސް ފާހަގަކުރެވެން ނެތި އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަމުގައި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.
މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބެލެނިވެރިން ނިކުމެ ފަންނު ޕްރީ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އޭގެ އެއް ދުވަސް ފަހުން ސްކޫލް ހުޅުވައި ކިޔަވައިދިން ނަމަވެސް ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވަނީ ވަރަށް މަދު ދަރިވަރުންނެވެ.
މި ލިޔުން ހިއްސާކުރައްވާ :

2 comments:

  1. jancole football academy is willing to work hinnavaru football club by given them very good players from our club.
    you can google us on www.jancolefa.com

    ReplyDelete

 
Support : Hinnavaru Hiyaa | Ahmed Rasheed | Ziyad Rashad
Copyright © 2011. ހިންނަވަރު ހިޔާ - All Rights Reserved
Template Created by LaNews
Proudly powered by Blogger